İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

Ege Basım olarak amacımız, doğru adayları doğru poziyona yerleştirmektir. 
İşe alımlarımızda, Ege Basım`in kurum kültürüne ve pozisyona sahip adayı Ege Basım`a kazandırırız. Açık pozisyonlar için secretcv  ile ortak çalışmalar yürütülerek gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur ve işe alım süreci başlatılır. 

İşe alım sürecimizde bütün adaylarımız, pozisyona göre fonksiyonel yetkinliklerin yanı sıra temel yetkinliklerimiz olan; müşteri odaklılık, işini sahiplenme, yenilikçilik, kendini tanıma ve geliştirme, hedeflerle yönetim anlayışını benimseme, yaratıcılık, pratiklik gibi yetkinlikleri ile değerlendirilir. Yönetimsel pozisyonlarımız için temel yetkinliklerle birlikte, ekip geliştirme, liderlik ve bir yönetici de olması gerekn tüm yetkinlik de aranır. Yetkinlikler ile beraber adayların mesleki ilgi alanları, eğitim düzeyleri ve teknik bilgileri de değerlendirilir. 

İşe alım süreçlerinde cvsi değerlendirilen kişi görüşmeye çağrılır. İlk görüşmeden sonra uygun bulunan aday, için referans araştırması yapılır. Bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylara işe alım ekibimiz tarafından iş teklifi yapılır. 
Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veritabanında saklanır ve takip edilir. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir. 

AÇIK POZİSYONLAR

Ürün Yöneticisi

Başvur

Kalite Yönetim Uzmanı

Tecrübeli Kalite Yönetim Uzmanı

Başvur